Labrador Dog(ലാബ്രഡോർ ഡോഗ്) is one of the best guard(not completely) and watch dog breed. Labrador dogs are very loyal and highly intelligent dogs they are active and sociable dogs. Labrador Dog(ലാബ്രഡോർ ഡോഗ്) can very gentle  and friendly companions with proper training and socialization. Most of the people who loves dog always have Labrador dog in his choice list. So, If you are looking to adopt Labrador puppy in Thiruvananthapuram and you are willing to know about the Labrador puppy price in Thiruvananthapuram or Labrador price in Thiruvananthapuram then you are landed in the right place.
 
labrador cost in Thiruvananthapuram, labrador price in Thiruvananthapuram, labrador baby price in Thiruvananthapuram, cost of labrador in Thiruvananthapuram, price of labrador in Thiruvananthapuram

The Original Breed Labrador Puppy Price in Thiruvananthapuram with KCI or without KCI is around:

Price : 6,000 Rs to 8,000 Rs
Free Adoption: When there is an availability, there are several case when any dog parent family wants to give their pet to someone due to several reasons. We help them and provide pet a new loving and caring pet parents. Please mention in comments if you willing to do free adoption.
ഒരു നായ നായ്ക്കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ ദയവായി ചുവടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 
Labrador puppies are available in black, golden white or yellow and in  chocolate colour.

What we offer is: First see the Labrador puppy, Ensure and feel the quality and if you feels that, this is what you need, then only pay.We only deal with Original Breeds. 
Happy puppy makes the family more happy.

labrador cost in Thiruvananthapuram, labrador price in Thiruvananthapuram, labrador baby price in Thiruvananthapuram, cost of labrador in Thiruvananthapuram, price of labrador in Thiruvananthapuram, Labrador Puppy cost in Thiruvananthapuram 
Please note** that Labrador baby price or Labrador puppy cost may differ, as it totally depends on Labrador puppy or Labrador dog age, vaccinations, health conditions, gender such as male or female, location and delivery charges based on locations.
 
Definitely, you will heard from other mediums, that Labrador puppies cost around 6,000Rs-12,000Rs but please beware of mixed breeds, fake sellers and any type of fraud. Before buying the puppies please check the purity and originality of breed then only buy the Labrador babies or Labrador dog from them.
 
Remember Original breed is Original because only original breed should have Good Temperament and Qualities which the Original Labrador breeds should have and Labrador cost in Thiruvananthapuram depends on that originality only.
 

We will share some below important information here related to Labrador puppy such as:

1. What thing you have to take care while adopting Labrador puppy or Labrador Baby?
2. Information of Labrador dog in Malayalam(മലയാളം) such as height, weight, age etc.
3. Name of some Pet shops in Thiruvananthapuram along with their addresses.
 

Important things you should take care while Adopting Labrador Dog in Thiruvananthapuram:

1. Labrador dog should be of Original Breed (Tail, Color, Muzzle size, head, Bone size, Skin, Hairs and Health etc)
2. Dog should be vaccinated with required vaccination. Vaccination card should be given by the seller.
3. Labrador puppy or Dog health should be good and he should not be aggressive and most important puppy should be happy. 

4. Mother and Father of Labrador Puppy or Labrador baby should not be same blood line.(Surety of Better breed and for puppies future health) 

5. Government guidelines has to be following while purchasing and doing sale of Labrador baby in Thiruvananthapuram with proper documentation.

Basic Information of Labrador Dog:

Labrador retriever is one of most popular breed in India and America and it is superb social breed and if you want to become first time pet parent then Labrador retriever is one of the best breed for you.Labrador retriever has short and dense fur. These dogs do not like to be alone for a long time. The life span of Labrador dogs is around 10 -14 years. The height of Labrador adult dog can reach up-to 21-24 inches and their weight can be up-to 25-35 kilograms. Labrador dogs are very intelligent and have gentle, even tempered and kind temperament. Labrador retriever is one of the best companion dog for a individual or a family.

 labrador cost in Thiruvananthapuram, labrador price in Thiruvananthapuram, labrador baby price in Thiruvananthapuram, cost of labrador in Thiruvananthapuram, price of labrador in Thiruvananthapuram, Labrador Puppy cost in Thiruvananthapuram
For Original Labrador breed in various colors such as black, golden white or yellow, chocolate. You can directly contact us. We ensure you and will make sure that you will not disappointed and you will get the dog which you want. No one can compete us with the given Labrador puppy price in Thiruvananthapuram or Labrador baby Price in Thiruvananthapuram and the services provided by us. We only deal with best, original and genuine breed.
Please make sure while adopting a Labrador dog in Thiruvananthapuram or any other pet animal either from us or from any other pet shop in Thiruvananthapuram that the government guidelines should be followed and well documented. Because buying a documented pet animal following government guideline ensures that you will receive the original breed, healthy breed and whatever age of the pet animal was told by the seller would be correct.

ലാബ്ര ഡോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. (Information of Labrador Dog in Hindi):

ലാബ്രഡോർ ഡോഗ് ഒരു മികച്ച കുടുംബ നായയാണ്. മറ്റ് നായ്ക്കൾ, മറ്റ് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരുമായി ലാബ്രഡറുകൾ പൊതുവെ നല്ലതാണ്. ഇവ ലാബുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അവ വളരെ നല്ല കുടുംബ നായ്ക്കളാണ്, മാത്രമല്ല നായ്ക്കളുടെ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇനവുമാണ്.

ലാബ്രഡോർ നായ്ക്കൾ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു നായ ഇനമാണ്, അവ പരിശീലിപ്പിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നായ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നായ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, അവർ വളരെ ബുദ്ധിമാനും വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരുമാണ്! അവ തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ സാധനങ്ങളും മുറിക്കുന്നു!
 
ലാബ്ര നായ്ക്കളുടെ ആയുസ്സ് ഏകദേശം 10-14 വർഷമാണ്. ഇവ കുരയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കളല്ല, വീട്ടിലോ ഫാമുകളിലോ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ലാബ്രാസിന് 25–35 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വരും, 21–24 ഇഞ്ച് ഉയരത്തിൽ എത്താം, അവരുടെ ചെവികൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു! ലാബ്ര നായ്ക്കൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വീടുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ സാധാരണയായി വളരെ സൗഹാർദ്ദപരവും കുടുംബ ലോഗോയിൽ സന്തുഷ്ടരുമാണ്!
 
Please note: മുകളിൽ പറഞ്ഞ മലയാളം ഗൂഗിൾ വിവർത്തനത്തിലൂടെ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ മോശം വാക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. മുകളിൽ അപ്രസക്തമായ എന്തെങ്കിലും മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
 
If you are looking to adopt the Labrador puppy in Thiruvananthapuram from the pet shop. There are lots of pet shops in Thiruvananthapuram. Please find the below list of pet shops available in Thiruvananthapuram:

Some Pet shops in Thiruvananthapuram:

Kichoo's Pet Shop

Address: Kochar Rd, Vivekananda Nagar, Edapazhanji, Thiruvananthapuram, Kerala 695010

Manz Cockatiel Aquarium And Pets Shop

Address: Puthen Rd, Karimadom Colony, Attakulangara, Thiruvananthapuram, Kerala 695023

Family Pets & Aquarium

Address: DPI, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014

Plenty Pets Aquarium

Address: Ambalamukku, Thiruvananthapuram, Kerala 695003

Bow Wow - Aquarium & Pets Shop

Address: Plamoodu - Thekkamoodu Rd, opp. jins bar, Pattom, Thiruvananthapuram, Kerala 695004

Pets Corner

Address: MSNRA-89, 3rd Puthen St, Manacaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695009

Wiggly Tails

Address: TC 2, 111-1, Sydney Lane, Kesavadasapuram, Thiruvananthapuram, Kerala 695004

Noah'z Pets Ark

Address: Kannammoola Medical College P.O., Thiruvananthapuram, Kerala 695011

Beauty Pets

Address: Kanjirampara Rd, Opp Sree Krishna Temple, Kairali Nagar, Kanjirampara, Thiruvananthapuram, Kerala 695030

Petz club

Address: Palace.P.O, T.C.4/2112-2,East, Pattom Rd, Kuravankonam, Thiruvananthapuram, Kerala 695004

BLUE NEST HOME PETS AND AQUARIUM

Address: maruthankuzhi, Kanjirampara Rd, Thiruvananthapuram, Kerala 695030

Pretty Pets Centre

Address: TC 25/1973 Manjalikulam Road, Near, Gandhari Amman Kovil Rd, Thampanoor, Thiruvananthapuram, Kerala 695001

K S Home Aquarium

Address: DPI, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014

Happy Aquarium and Pets

Address: keshavapuram Bridge, Maruthumkuzhi, Kanjirampara, Thiruvananthapuram, Kerala 695030

Pet World

Address: Thirumala-Thrikkannapuram Rd, Nareencheril, Thiruvananthapuram, Kerala 695006

Pet's Land

Address: Kannettumukku Rd, Thycaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014

The Pet Story

Address: Plamoodu Bridge, TC 2/2397-1, Sarasini, Pattom, Trivandum, Kerala 695004

Thrilok Pet House

Address: Mudumbil Veedu TC-31/1460, AMRA -20 Chackai, Karali road, PO, Pettah, Thiruvananthapuram, Kerala 695024

Kennel Kitchen

Address: Vakkom Moulavi Rd, Nethaji Nagar, Plammoodu, Thiruvananthapuram, Kerala 695035

PETSGOOL

Address: TC44/5453, Valiyathura, Palayam Airport Rd, Thiruvananthapuram, Kerala 695008

Ampanat Aquarium

Address: P.O, CKRA - 225 Chekkalamukku-Powdikonam Road Near Classic Motors, Sreekariyam, Thiruvananthapuram, Kerala 695017

Fluffy Persian

Address: Jai Nagar, Kunnapuzha, Thiruvananthapuram, Kerala 695006

Dhaaviz Pets ARK

Address: PRA 97, Palottukonam Road, Edappazhinji, PO, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram, Kerala 695010

Petzoo Pethospital & Store

Address: Vikas Bhavan, Law College Junction, PO, opposite IMG, Thiruvananthapuram, Kerala 695003

Parag Pet Centre

Address: Near Saraswathy Mandapam, Poojapura, Thiruvananthapuram, Kerala 695012

Amigo Pet Center

Address: Pallimukku, Peyad, Kerala 695573

K S Home Aquarium

Address: DPI, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram, Kerala 695014

Ampanat Aquarium

Address: P.O, CKRA - 225 Chekkalamukku-Powdikonam Road Near Classic Motors, Sreekariyam, Thiruvananthapuram, Kerala 695017

Pet Palace

Address: Njandoorkonam, Uliyazhathura, Kerala 695587

PAT 4 PETS VETERINARY MEDICAL STORE

Address: Nalanda Ln, PMG, Thiruvananthapuram, Kerala 695033

Pet Me Veterinary Medicals

Address: 11/43(2), A.R Plaza, PMG Rd, Thiruvananthapuram, Kerala 695033

Golden Pets & Aquarium

Address: Nedumangad Rd, Melemukku, Pothencode, Kerala 695584

Thekkans Golden retriever Kennel

Address: Cheppil Ln, Sreevaraham, Chenthitta, Thiruvananthapuram, Kerala 695009

labrador cost in Thiruvananthapuram, labrador price in Thiruvananthapuram, labrador baby price in Thiruvananthapuram, cost of labrador in Thiruvananthapuram, price of labrador in Thiruvananthapuram, Labrador Puppy cost in Thiruvananthapuram

We hope the above details and the information given about Labrador puppy price in Thiruvananthapuram (ലാബ്ര വില) will be useful to you and will help you to adopt healthier, happier, vaccinated and original breed Labrador dog in Thiruvananthapuram. We have told above that what all factors you have to be taken care while adopting a dog from anyone. Please do consider all the things as Labrador price in Thiruvananthapuram will depend on all those fact or points. After all the adopted dog is the one who make our family smile especially our Kids and believe us when you return from your work your dog will do all the thing which makes you happy and to remove all your tensions. Feel free to contact us for any information required on pet animals. Be Happy with Your Pet and give them lots of love.